02-806-2234 | 02-806-2550
086-776-4728 | n_2_tech@hotmail.com

image header บริษัท เอ็น ทู เทค จำกัด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ server และ software รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์
logo

 

บริษัท เอ็น ทู เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2549 โดยดำเนินธุรกิจประเภท รับซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network ออกแบบวางระบบ Network และ ได้เพิ่มระบบงานกล้องวงจรปิด ในปี พศ. 2551 ตามลำดับ

โดยสรุป ณ ปัจจุบัน โดยดำเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

 1. Product IT
  -จำหน่ายอุปกรณ์ IT ครบวงจร เช่น

  1. จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งแบบสั่งประกอบ และ แบบ Brandname
  2. จำหน่ายอุปกรณ์ Network เช่น Switch hub / Wireless
  3. จำหน่าย Server IBM / DELL / HP / ACER
  4. จำหน่าย Server IBM / DELL / HP / ACER
  5. Software Microsoft Windows + Office / Autocad / Photoshop / Antivirus
 2. Services & งานด้านบริการ
  1. บริการ รับดูแล + เป็นที่ปรึกษา ระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน / รายปี (IT Outsource Service)
  2. บริการ ออกแบบ และ วางระบบ / System Network / Internet / Firewall / server
 3. CCTV System
  -จำหน่ายและออกแบบติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด

โดยทางบริษัท มีแนวทางการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ คือ

 1. ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และ เสนอสิ่งที่ดีและมีคุณภาพให้กับลูกค้า
  • ทางบริษัท เอ็นทูเทค จะรับฟังโจทย์ หรือความต้องการของลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อนำมาวิเคราะห์พิจารณาและนำเสนอสิ่งที่ดีและมีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
  • ทางบริษัท เอ็นทูเทค จะไม่เน้นขายสินค้าที่ราคาถูกไว้ก่อนเป็นอันดับแรก แต่จะดูที่คุณภาพความต้องการของลูกค้าก่อนเป็นหลัก
 2. งานบริการก่อนการขาย
  ทางบริษัท เอ็นทูเทค ใส่ใจถึง การบริการให้คำปรึกษาต่อลูกค้าก่อนการขาย และการออกดูพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องและตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 3. งานบริการหลังการขาย
  ทางบริษัท เอ็นทูเทค เน้นถึง ความรวดเร็วในการบริการลูกค้า เช่น การเข้าไปตรวจเช็ค / การรับส่งเคลมสินค้า / การซ่อมสินค้าที่เกิดปัญหา
 4. ความซื่อสัตย์และความจริงใจ ต่อลูกค้า
  • ไม่ทิ้งงาน หรือ หนีงาน
  • การตรงต่อเวลาในการนัดลูกค้า

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา สั่งซื้อ/สั่งจ้าง จากท่าน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้